Hvad er FVU?

Hvad er FVU Dansk & Matematik?

FVU står for forberedende voksenundervisning.

FVU dansk og matematik er gratis kurser, der er tilrettelagt for at forbedre dine dansksproglige eller matematiske kompetencer i din hverdag, på din uddannelse eller på dit job. Et FVU-kursus kan også styrke dine muligheder for at få beskæftigelse.

 

FVU er målrettet både dig, der er udlænding, såvel som dig der er dansk statsborger. FVU-undervisningen er primært koncentreret omkring læsning og skrivning. På FVU Start arbejder vi mest med mundtlighed og ordforråd.

FVU-kurserne er opdelt i trin / niveauer på 40-60 lektioner. Hvert trin kan afsluttes med en officiel prøve. FVU Start afsluttes med en intern evaluering.

Hvad kan du bruge FVU til?

FVU Dansk trin 4 svarer niveaumæssigt til folkeskolens 9. klasses afgangseksamen i dansk. Du kan fx bruge en trin 4 Dansk-prøve til at søge om dansk statsborgerskab. Du kan bruge en trin 2 eller 3 Dansk-prøve til at søge om permanent opholdstilladelse. Læs mere om trinprøverne her.

 

FVU er et tilbud, der typisk er målrettet personer med en kortere uddannelse eller personer, som har et begrænset dansk og derfor ønsker at forbedre sine danske sprogfærdigheder. Gennem et FVU-dansk kursus vil du således få styrket dine sprogkundskaber, primært dine læse- og skrivekompetencer. Dette kan hjælpe dig med at præstere bedre på det danske arbejdsmarked.

Sprogundervisningen foregår én gang om ugen, typisk af 2,5 times varighed, på hold af mellem 12 til 18 kursister. Du kan gå til FVU i Hellerup, på Frederiksberg, i Lyngby eller online.

 

For at starte på et FVU-kursus skal du kunne dansk på et rimeligt niveau.

Du kan se optagelseskrav her.

FVU kan ikke erstatte danskuddannelse. Men det kan være et godt supplement til danskuddannelse eller som et efterfølgende forløb.

Hvis du ikke har det nødvendige sproglige niveau til at starte på FVU Dansk eller Matematik, tilbyder vi på Speak også FVU Start, der er et særligt tilrettelagt trin med henblik på at forberede sig til et FVU kursus.