Regler for danskuddannelse

For hvem?

Danskuddannelse er et gratis tilbud til nyankomne udlændinge, der er minimum 18 år og har:

  • Opholdstilladelse eller fast, lovligt ophold i Danmark og folkeregisteradresse i en kommune.

eller

  • Fast ophold efter EU-reglerne og bopæl i en kommune

Desuden til EU-grænsependlere, der arbejder eller har virksomhed i Danmark, men fast bopæl uden for landets grænser.

Det er din bopælskommune, der henviser dig til danskuddannelse.

Du har som udgangspunkt ret til danskuddannelse i maksimum 5 år, fra du ankommer til Danmark.

Du får tilbud om at deltage i én danskuddannelse. Dvs. du kan deltage i Danskuddannelse 1, 2 eller 3. Når du har afsluttet den danskuddannelse, du er placeret på, er du færdig.

paragraph turquoise

S-kursist eller I-kursist

I lovgivningen om danskuddannelse skelnes der mellem S-kursister og I-kursister.

Du er S-kursist, hvis du fx er i Danmark;

  • for at arbejde eller studere
  • som medfølgende ægtefælle
  • som familiesammenført efter EU-reglerne
  • som au pair

Du er I-kursist, hvis du er i Danmark som flygtning eller som familiesammenført efter Udlændingeloven.

Depositum for S-kursister

Når du bliver henvist til danskuddannelse, er undervisningen gratis.

Hvis du er S-kursist, skal du dog betale et depositum på 2000,- kr, før du kan starte. Du kan få dit depositum tilbagebetalt – eller overført til næste modul – hvis du gennemfører modulet indenfor tidsfristen.

Gennemfører du ikke modulet indenfor fristen, mister du dit depositum og skal betale nyt depositum, hvis du ønsker at fortsætte til næste modul.

Læs mere om reglerne og frister for depositum og betal her.

Selvbetalende kursist

Hvis du ikke er berettiget til gratis danskuddannelse, kan du deltage i kurserne som selvbetaler.

 

Pris:

Danskuddannelse 1 & 2: 140 kr. per lektion (45 minutter).

Danskuddannelse 3 : 840 kr./ugen.

Mere information

Læs mere om danskuddannelse på Uddannelsesguiden og på Integrationsviden.dk

 

Se bekendtgørelse om danskuddannelse her.