Regler for danskuddannelse

For hvem?

Danskuddannelse er et gratis tilbud til nyankomne udlændinge, der er minimum 18 år og har:

  • Opholdstilladelse eller fast, lovligt ophold i Danmark og folkeregisteradresse i en kommune.

eller

  • Fast ophold efter EU-reglerne og bopæl i en kommune

Desuden til EU-grænsependlere, der arbejder eller har virksomhed i Danmark, men fast bopæl uden for landets grænser.

Det er din bopælskommune, der henviser dig til danskuddannelse.

S-kursist eller I-kursist

I lovgivningen om danskuddannelse skelnes der mellem S-kursister og I-kursister.

Du er S-kursist, hvis du fx er i Danmark;

  • for at arbejde eller studere
  • som medfølgende ægtefælle
  • som familiesammenført efter EU-reglerne
  • som au pair

Du er I-kursist, hvis du er i Danmark som flygtning eller som familiesammenført efter Udlændingeloven.

Klippekort

Du skal gennemføre din danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder bl.a., at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse;

– Hvis du er selvforsørger (S-kursist), skal du som udgangspunkt gennemføre danskuddannelsen inden for 3½ år.
– Hvis du er henvist efter integrationsloven (I-kursist), skal du som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 5 år.

Læs mere om klippekortet her

 

Depositum

Når du bliver henvist til danskuddannelse, er undervisningen gratis.

Hvis du er S-kursist skal du dog betale et depositum på 2000,- kr, før du kan starte.

Læs mere om reglerne for depositum og betal her.

Selvbetalende kursist

Hvis du ikke er berettiget til gratis danskuddannelse, kan du deltage i kurserne som selvbetaler. Prisen er 122 kr. per lektion.