Persondatapolitik

Oplysning om behandling af persondata hos Speak
Speak tager som dataansvarlig beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt.

Når vi behandler dine personoplysninger, har vi vedtaget denne persondatapolitik, for at fortælle om hvilke oplysninger vi indsamler om dig, og hvad vi bruger dem til. Vi informerer også om retsgrundlaget, for vores behandling af dine personoplysninger, og om de rettigheder du har. Samtidig sikrer vi, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger om dig er Speak. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kontakter os nederst på siden.

 

Vi indsamler, behandler og opbevarer dine persondata til bestemte formål
Vi indsamler og anvender oplysninger om dit navn, din adresse, telefonnummer, e-mailadresse, Cpr nummer, nationalitet og billeder til følgende formål:
– oprettelse i vores system for tilmelding på sprogkurser
– kontakt til kommunerne
– udstedelse af eksamensbeviser
– markedsføring

 

Retsgrundlaget for denne behandling er Databeskyttelsesforordnings art. 6, stk. 1 litra b

Vi anvender også dit navn og e-mail for i øvrigt at kunne komme i kontakt med dig.

 

Vi videregiver kun dine oplysninger i disse tilfælde
Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og behandler kun data efter vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen og er underlagt tavshedspligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre vi ved lov eller myndighedspålæg måtte blive forpligtet hertil, eller vi har aftalt det med dig.

 

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling. Dokumentations- og opbevaringskrav efter regnskabsloven indebærer, at vi skal gemme eventuelle oplysninger om økonomiske transaktioner i 5 år.

 

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at gå tabt eller blive ændret, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

 

Dine rettigheder
Du har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder, i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, herunder:

ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig
ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet
ret til anmodning om at få slettet oplysninger om dig
ret til i visse tilfælde at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
ret til i visse tilfælde at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger
ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Chatbot

På vores hjemmeside finder du en chatfunktion, udviklet af chatbot-udbyderen KarlaChat. Chatfunktionen er designet til at assistere brugere som dig med at finde information på hjemmesiden og skabe brugervenlighed. For løbende at forbedre systemets funktioner og evner, gemmes data fra afholdte samtaler. Det anbefales derfor, at du ikke deler personfølsomme oplysninger, når du interagerer med chatfunktionen.

Læs mere om håndtering og opbevaringen af data relateret til chatfunktionen her: https://karlachat.dk/data-og-sikkerhed/

 

Har du spørgsmål?
Har du spørgsmål vedrørende vores behandling af dine persondata, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder kan du kontakte:

Speak, Bernstorffsvej 20C, 2900 Hellerup, tlf.: 3946 3050, mail: hello@speakspeak.dk, website: www.speakspeak.dk