Hvad er Danskuddannelse?

Danskuddannelse er et officielt tilbud til voksne udlændinge, der kommer til Danmark. På den officielle danskuddannelse lærer du både at tale, skrive og forstå dansk, så du kan begå dig både personligt og professionelt i Danmark. Danskuddannelse er som udgangspunkt gratis, hvis du har et dansk CPR-nummer og har boet i Danmark i mindre end 5 år (dog ikke hvis du er diplomat). Hvis du er selvforsørger, skal du betale et depositum på 2.000 kr., før du kan starte.

Læs mere om regler for danskuddannelse her.

Der findes 3 danskuddannelser; 1, 2 & 3. Hver danskuddannelse består af 6 niveauer (moduler). Før du kan starte på danskuddannelse, skal du til et interview med en sprogkonsulent, som vurderer, hvilken af de 3 danskuddannelser du skal starte på. På den måde er du sikker på at blive placeret på et hold med undervisning, der passer til dit faglige niveau. Du afslutter din danskuddannelse med en officielt godkendt prøve i dansk.

Hvad er Dansk 3 (Danskuddannelse 3)?

På Dansk 3 lærer du at nuancere dit danske sprog både mundtligt og skriftligt. Du lærer at argumentere og perspektivere og du får en god viden om dansk historie, samfund og kulturelle værdier. Danskuddannelse 3 afsluttes med prøve i dansk 3 efter 5. modul. Hvis du består prøven med et godt resultat, kan du tage et ekstra modul (modul 6) som afsluttes med Studieprøven. Efter danskuddannelse 3 er du klar til at få et job eller videreuddanne dig i Danmark. Efter Studieprøven vil du have det dansksproglige niveau for at blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark.

Dansk 3 er for dig, der har en videregående uddannelse fra dit hjemland og som taler og skriver flydende engelsk.

Hvad er Dansk 2 (Danskuddannelse 2)?

På Dansk 2 lærer du at forstå dansk og samtale på dansk, men også at skrive og læse tekster. Du lærer, hvordan det danske samfund er indrettet og hvordan det danske arbejdsmarked fungerer både nu og historisk. Danskuddannelse 2 afsluttes med prøve i dansk 2 efter 6. modul. Efter danskuddannelse 2 er du klar til at varetage et job og deltage aktivt i samfundslivet i Danmark.

Dansk 2 henvender sig til dig, der har en kortere skole- uddannelsesbaggrund fra dit hjemland.

Hvad er Dansk 1 (Danskuddannelse 1)?

På Dansk 1 lærer du at tale og forstå dansk, så du kan begå dig i Danmark. Du lærer at skrive enkle tekster og du får en viden om det danske arbejdsmarked og samfund. Danskuddannelse 1 afsluttes med prøve i dansk 1 efter 6. modul. Efter danskuddannelse 1 vil du typisk kunne varetage et ufaglært job i Danmark.

Dansk 1 er for dig, der ikke endnu kan læse eller skrive det latinske alfabet.