Prøve i Dansk 1

Hvis du er selvstuderende, kan du også tilmelde dig personligt på eksamenskontoret i ugen op til fristen for tilmelding.

Hvad er Prøve i Dansk 1?

Prøve i Dansk 1 (PD1) er afslutning på Danskuddannelse 1, modul 6. Prøve i Dansk 1 giver adgang til:

FVU læsning og matematik

Tilmelding

Det er gratis at gå op til Prøve i Dansk 1, hvis du er kursist på skolen, og deltager på modul 1.6. Hvis du ikke deltager på modul 1.6, skal du betale for at gå op til prøven.

Pris og datoer for Prøve i Dansk 1

Prøve i Dansk 1 maj/juni 2024

Skriftlig prøve: 16. maj

Mundtlig prøve: perioden 10. – 21. juni

Tilmeldingsfrist: 4. marts 2023

Pris: 1.520,- kr.

 

Prøve i Dansk 1 november/december 2024

Skriftlig prøve: 14. november

Mundtlig prøve: perioden 2. – 13. december

Tilmeldingsfrist: 2. september 2024

Pris: 1.520,- kr.

Hvor og hvordan afholdes prøven?

Du kan vælge at tilmelde dig prøven i;

  • Hellerup
  • Helsingør

Du får nærmere besked om præcist mødested senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Det er ikke muligt at ønske prøvested, udover det du vælger ved tilmeldingen.

 

Det er ikke muligt at benytte PC eller Mac ved prøven.

Husk legitimation

Det er vigtigt, at du medbringer den rigtige legitimation til Prøve i Dansk 1.

Du kan læse herunder, hvad der er gyldig legitimation:

 

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end ovenfor nævnt, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Undersøg i god tid inden prøven, om du har korrekt legitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet kan ikke bruges.

Link til vejledning om legitimation

Hvordan får jeg mit prøvebevis?

Du får tilsendt dit prøvebevis i din e-Boks senest 2 uger efter den mundtlige prøve.

Herudover kan du også afhente det originale prøvebevis på Speak Hellerup op til et år efter, du har bestået prøven.

Kontakt

Vil du vide mere om Prøve i Dansk 1, kan du kontakte:

Mere information

Læs mere om danskprøver på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside

Link til Uddannelsesguiden

Eksempler på tidligere afholdte danskprøver er desværre utilgængelige i øjeblikket. Vi arbejder på en løsning.