Indfødsretsprøven

Hvad er Indfødsretsprøven?

Indfødsretsprøven af 2021 er en skriftlig multiple choice-test, der handler om danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Den består af i alt 45 spørgsmål. For at bestå prøven skal du besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, herunder skal du svare korrekt på mindst 4 ud af 5 af spørgsmålene om danske værdier.

Du kan bruge Indfødsretsprøven, hvis du skal søge om dansk statsborgerskab.

Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der er ansvarlig for Indfødsretsprøven.

Pris og datoer for Indfødsretsprøven

Indfødsretsprøven 29. maj 2024

Tid: 13 – 13.45

Pris: 874,- kr.

Tilmeldingsfrist: 24. april 2024

 

Indfødsretsprøven 27. november 2024

Tid: 13 – 13.45

Pris: 874,- kr.

Tilmeldingsfrist: 23. oktober 2024

 

NB: Vi modtager desværre ikke tilmeldinger efter fristen.

Hvor afholdes prøven?

Du kan vælge at tilmelde dig Indfødsretsprøven i;

  • Frederiksberg
  • Helsingør

Du får nærmere besked om præcist mødested senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Husk legitimation

Det er vigtigt, at du medbringer den rigtige legitimation til Indfødsretsprøven.

Du kan læse herunder, hvad der er gyldig legitimation:

 

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end ovenfor nævnt, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Undersøg i god tid inden prøven, om du har korrekt legitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet kan ikke bruges.

Link til vejledning om legitimation

Hvordan får jeg mit prøvebevis?

Hvis du består prøven, vil du få tilsendt dit prøvebevis i din e-Boks senest 2 uger efter prøvens afholdelse.

Herudover kan du også afhente det originale prøvebevis på Speak Hellerup op til et år efter, du har bestået prøven.

Forberedelse til Indfødsretsprøven

Som forberedelse til Indfødsretsprøven bør du læse det gratis læremateriale, der omhandler dansk historie, demokrati, økonomi mm. Materialet findes også i en lydversion. Kendskab til indholdet i lærematerialet er en vigtig forudsætning for at bestå Indfødsretsprøven. Herudover bør du holde dig orienteret om aktuelle nyheder i Danmark.

Indfødsretsprøven består af 45 spørgsmål. De 35 af spørgsmålene tager udgangspunkt i lærematerialet. De sidste 10 spørgsmål er uforberedte, 5 af spørgsmålene er af aktuel karakter og 5 af spørgsmålene omhandler danske værdier.

Du skal have mindst 36 rigtige svar for at bestå prøven og du skal svare korrekt på mindst 4 af spørgsmålene om danske værdier.

Du kan downloade lærematerialet og eksempler på tidligere prøver gratis via link nederst på siden.

Hvis du ikke består

Hvis du ikke består Indfødsretsprøven, kan du tilmelde dig prøven igen næste semester. Dette giver dig tid og mulighed for at forberede dig bedre og læse op på materialet igen.

Tjek også Speaks mange danskkurser og FVU-kurser, der kan hjælpe dig med at blive bedre til dansk og styrke din viden om Danmark og danske forhold.

Kontakt

Vil du vide mere om selve Indfødsretsprøven, kan du kontakte:

Hvis du har spørgsmål til krav i forbindelse med ansøgning om indfødsret eller konkrete indfødsretssager, skal du kontakte Indfødsretskontoret i Udlændinge- og Integrationsministeriet.