Studieprøven

Hvad er Studieprøven?

Studieprøven er afslutning på Danskuddannelse 3, modul 6, og er den højeste prøve i danskuddannelsessystemet (Europarådets prøveniveau C1). Du kan bruge Studieprøven, hvis du skal søge ind på en videregående uddannelse i Danmark.

Tilmelding

Det er gratis at gå op til Studieprøven, hvis du er kursist på skolen, og deltager på et studieprøvekursus. Hvis du ikke deltager på et studieprøvekursus, skal du betale for at gå op til prøven.

Pris og datoer for Studieprøven

Studieprøven november/december 2024

Skriftlig prøve: 11. november

Mundtlig prøve: perioden 2. – 13. december

Tilmeldingsfrist: 2. september 2024

Pris: 1.822,- kr. (911,- for den mundtlige del og 911,- for den skriftlige del)

 

Studieprøven maj/juni 2025

Skriftlig prøve: 12. maj

Mundtlig prøve: perioden 10. – 21. juni

Tilmeldingsfrist: 3. marts 2025

Pris: afventer

Hvor og hvordan afholdes prøven?

Du kan vælge at tilmelde dig prøven i;

  • Hellerup
  • Helsingør

Du får nærmere besked om præcist mødested senest 2 uger før prøvens afholdelse.

Det er ikke muligt at ønske prøvested, udover det du vælger ved tilmeldingen.

 

Det er ikke muligt at benytte PC eller Mac ved prøven.

Husk legitimation

Det er vigtigt, at du medbringer den rigtige legitimation til Studieprøven.

Du kan læse herunder, hvad der er gyldig legitimation:

 

  • Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark.
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i EU-/EØS-medlemsland eller Schweiz.
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end ovenfor nævnt, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Undersøg i god tid inden prøven, om du har korrekt legitimation. Fotokopi eller billede af dokumentet kan ikke bruges.

Link til vejledning om legitimation

Hvordan får jeg mit prøvebevis?

Du får tilsendt dit prøvebevis i din e-Boks senest 2 uger efter den mundtlige prøve.

Herudover kan du også afhente det originale prøvebevis på Speak Hellerup op til et år efter, du har bestået prøven.

Kontakt

Vil du vide mere om Studieprøven, kan du kontakte:

Mere information

Læs mere om danskprøver på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside

Link til Uddannelsesguiden og Studievalg.

Eksempler på tidligere afholdte danskprøver er desværre utilgængelige i øjeblikket. Vi arbejder på en løsning.