Danskprøve A1 og A2

Hvad er Danskprøve A1 og A2?

Danskprøve A1 og A2 er mundtlige danskprøver til ægtefællesammenførte udlændinge. De er ikke en del af danskuddannelserne (DU1, DU2, DU3). Begge prøver består af 30 spørgsmål. Hvis du er ægtefællesammenført, skal du som udgangspunkt bestå Danskprøve A1 senest 6 måneder efter, du har fået opholdstilladelse og har tilmeldt dig folkeregisteret. For Danskprøve A2 har du 9 måneder.

Hvor afholdes prøven?

Vi afholder ikke Danskprøve A1 og A2 på Speak. Du kan tage prøverne på VSK dansk i Glostrup.

Mere information

Kontakt VSK dansk

Læs mere om Danskprøve A1 og A2 på nyidanmark.dk