FVU Dansk

For hvem?

FVU Dansk er et gratis kursus for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave og skrive på dansk. FVU-kurserne er tilrettelagt for at hjælpe dig til at klare dig bedre på dit arbejde, på din uddannelse og i dagligdagen.

Hvad er FVU Dansk?

FVU Dansk består af 4 trin. Herudover tilbyder vi et indledende trin, FVU Start. Du starter på det trin, der passer til dit niveau.

 

Trin 1: Vi øver grammatik og staveregler.

Vi arbejder med forholdet mellem lyd og skrift, så det bliver lettere for dig at høre, hvordan ordene staves. Vi arbejder med læseteknikker, så du bliver bedre til at forstå det, du læser. I skrivning arbejder vi med at skrive tekster, du har brug for i din hverdag, fx e-mails.

 

Trin 2: Her lærer du at læse hurtigere og mere sikkert.

Du lærer grammatik og vi arbejder fx med ordklasserne navneord, udsagnsord og tillægsord. Du lærer også at bøje ordene.

I skrivning arbejder vi med at skrive tekster, du har brug for i din hverdag. Du lærer at skrive instruktioner og mindre sammenhængende tekster.

 

Trin 3: Vi arbejder med grammatik og teksttyper. Du lærer at stave svære ord og genkende forskellige teksttyper.

Du lærer at skelne mellem forskellige typer af tekster og får flere læsestrategier, så du kommer til at læse hurtigere.

I skrivning arbejder vi med at skrive tekster i forskellige genrer og hvordan man opbygger sætninger, og vi laver øvelser, hvor du skriver om det samme emne på forskellige måder

 

Trin 4: Her læser vi akademiske og faglige tekster, som forbereder dig til job eller uddannelse. Du lærer at læse fagbøger, og du skal bl.a. udarbejde en længere skriftlig opgave.

Du får udvidet dit ordforråd ved at arbejde med de fagord, der er særlige inden for dit arbejdsområde, og vi har fokus på, at du staver korrekt – også fremmedord.

Du skal læse fagtekster, som er relevante i din uddannelse, og du lærer at skrive tekster med et fagligt indhold og benytte figurer og tabeller i dine opgaver. Desuden arbejder vi med at skabe sammenhæng i de tekster, du skriver.

Optagelseskrav til FVU Dansk

Du kan starte på FVU Dansk, når du;

  • har bestået Danskuddannelse 1 modul 6
  • har bestået Danskuddannelse 2 modul 5
  • har bestået Danskuddannelse 3 modul 4

Eller bliver testet til et tilsvarende niveau.

 

Hvis du er på et lavere niveau, kan du muligvis blive optaget på FVU-start.

Hvis du er under 25 år, er der særlige betingelser. Læs mere i kapitel 2 i FVU-bekendtgørelsen her.

Trinprøve

Du kan afslutte alle trin på FVU Dansk med en officiel trinprøve. Består du prøven, får du et prøvebevis.

Du kan bruge trinprøve 2 til at søge om permanent opholdstilladelse og trinprøve 4 til at søge om dansk statsborgerskab.

 

Læs mere om trinpøverne her 

 

Det praktiske

Sted:

Du kan gå til FVU Dansk på:

 

Tid:

Undervisning 1 x ugen

  • Mandag til torsdag: eftermiddag eller aften
  • Lørdag: formiddag

 

Pris:

  • Kurset er gratis.

FVU-vejledning

Vil du vide mere om FVU Dansk, kan du møde op – eller ringe –  i FVU-vejlederens træffetid.

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til en screening hos en FVU-vejleder.

Mere information

Læs mere om FVU Dansk på Uddannelsesguiden.

Læs mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside.