FVU Start

For hvem?

FVU Start er et gratis danskkursus for dig, der gerne vil blive bedre til mundtlig dansk og få et større ordforråd. Du skal kunne tale og forstå dansk for at deltage i kurset. FVU-kurserne er tilrettelagt for at hjælpe dig til at klare dig bedre på dit arbejde, på din uddannelse og i dagligdagen.

Hvad er FVU Start?

På FVU Start træner du mundtligt dansk, så du bliver bedre til at tale og forstå dansk, og du lærer at skrive og læse korte beskeder fx e-mails.
Kurset forbereder dig til FVU Dansk, trin 1.

Optagelseskrav & booking

Du kan starte på FVU Start, når du har bestået;

  • Danskuddannelse 1 modul 5
  • Danskuddannelse 2 modul 4
  • Danskuddannelse 3 modul 3

Eller bliver testet til et tilsvarende niveau.

 

Hvis du er på et højere niveau end ovennævnte, skal du booke tid til FVU Dansk

Hvis du er under 25 år, og ikke er selvforsørgende, er der særlige betingelser. Læs mere i kapitel 2 i FVU-bekendtgørelsen her.

Afslutning

Du afslutter kurset med en intern prøve.

Hvis du består prøven og ønsker at fortsætte på FVU, kan du booke tid til en screening.

Det praktiske

Sted:

Du kan gå til FVU Start på;

 

Tid:

  • Undervisning 1 x ugen, mandag til torsdag: formiddag, eftermiddag og aften

 

Pris:

  • Kurset er gratis.

FVU vejledning

Vil du vide mere om FVU Start, kan du ringe til – eller møde op –  i FVU-vejlederens træffetid.

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til en FVU Start screening.

Mere information

Læs mere om FVU Start på Uddannelsesguiden

Læs mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside