FVU Start

For hvem?

FVU-start er et gratis supplement til danskundervisning for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave og skrive. FVU-kurserne er tilrettelagt for at hjælpe dig til at klare dig bedre på dit arbejde, på din uddannelse og i dagligdagen.
FVU er for alle over 18 år med et cpr-nummer, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive dansk.

Hvad er FVU start?

På FVU-start træner du mundtligt dansk, så du bliver bedre til at tale og forstå dansk, og du lærer at skrive og læse korte beskeder fx e-mails.
Kurset forbereder dig til FVU-læsning, trin 1.

Optagelseskrav

Du kan starte på FVU-start, når du har bestået;

  • Danskuddannelse 1 modul 5
  • Danskuddannelse 2 modul 3
  • Danskuddannelse 3 modul 2

Eller bliver testet til et tilsvarende niveau.

Afslutning

Du kan afslutte kurset med en intern prøve. Består du prøven, kan du fortsætte på FVU-læsning, trin 1.

Det praktiske

Sted:
Du kan gå til FVU-start på;
Speak Hellerup
Speak Lyngby
DTU

 

Tid (Hellerup/Lyngby):
Undervisning 1 x ugentligt
Mandag til torsdag: 12.30 – 15.00, 15.45 – 18.15, 18.30 – 21.00
Lørdag: 9.30 – 12.00

 

Pris:
Kurset er gratis.

FVU vejledning

Vil du vide mere om FVU, kan du ringe til – eller møde op –  i FVU-vejlederens træffetid.

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til en FVU Start screening.

Mere information

Læs mere om FVU-start på Uddannelsesguiden

Læs mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside