FVU-start

For hvem?

FVU-start er et gratis danskkursus for dig, der gerne vil blive bedre til mundtlig dansk og få et større ordforråd. Du skal kunne tale og forstå dansk for at deltage i kurset. FVU-kurserne er tilrettelagt for at hjælpe dig til at klare dig bedre på dit arbejde, på din uddannelse og i dagligdagen.

Hvad er FVU-start?

På FVU-start træner du mundtligt dansk, så du bliver bedre til at tale og forstå dansk, og du lærer at skrive og læse korte beskeder fx e-mails.
Kurset forbereder dig til FVU-læsning, trin 1.

Optagelseskrav

Du kan starte på FVU-start, når du har bestået;

  • Danskuddannelse 1 modul 5
  • Danskuddannelse 2 modul 4
  • Danskuddannelse 3 modul 3

Eller bliver testet til et tilsvarende niveau.

Hvis du er på et højere niveau end ovennævnte, skal du booke tid til FVU-læsning

Hvis du er under 25 år, og ikke er selvforsørgende, er der særlige betingelser. Læs mere i kapitel 2 i FVU-bekendtgørelsen her.

Afslutning

Du afslutter kurset med en intern prøve.

Hvis du består prøven og ønsker at fortsætte på FVU, kan du booke tid til en screening.

Det praktiske

Sted:
Du kan gå til FVU-start på;
Speak Hellerup
Speak Lyngby
Speak Frederiksberg

 

Tid:
Undervisning 1 x ugentligt
Mandag til torsdag: formiddag, eftermiddag og aften

 

Pris:
Kurset er gratis.

FVU vejledning

Vil du vide mere om FVU, kan du ringe til – eller møde op –  i FVU-vejlederens træffetid.

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til en FVU Start screening.

Mere information

Læs mere om FVU-start på Uddannelsesguiden

Læs mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside