Danskkurser på DTU

For hvem?

Speak tilbyder intensiv danskundervisning på alle niveauer for udenlandske ansatte, studerende og ægtefæller fra DTU i Lyngby. Du skal have et dansk cpr-nummer, hvis du vil deltage i kurserne.

“The course is definitely fantastic! The improvement is measureable after every class. We are learning a lot and reasonably fast, not only the Danish language, but also we are having a crash course on the most important aspects of the Danish culture. Our teachers are highly qualified and have experience with students from different countries. The fact that the course is held at DTU is also very convenient for those that – like me – enjoy long hours in the lab.”

Jose M. G. Izarzugaza
Ass. Professor, Systems Biology, Spain

Danskundervisning på hold

Du får danskundervisning på et hold sammen med andre studerende og ansatte, som er på samme niveau som dig. Kurset tager udgangspunkt i din hverdag på DTU, og du vil hurtigt blive i stand til at klare dig på dansk både i din hverdag på universitetet og i din fritid. På alle niveauer fokuserer vi målrettet på din udtale. Undervisningen foregår på DTU campus i Lyngby.

Danskuddannelse 3

Vores danskkurser på DTU er tilrettelagt på Danskuddannelse 3, som består af 5 + 1 moduler. Hvert modul afsluttes med en modultest. Kurserne følger den fælles europæiske referenceramme for sprog CEFR.

Se illustration af Danskuddannelse her

Prøve i Dansk 3

Du afslutter modul 5 med Prøve i Dansk 3. Læs mere om prøverne og hvad de giver mulighed for her.

Dansk for skandinaver

Er du nordmand, svensker eller islænding, med kendskab til dansk, har vi et særligt danskkursus for dig. Vi tilbyder modul 3 og 4 som blended learning (delvist online).

Det praktiske

Sted:
Danmarks Tekniske Universitet

 

Tid:
Vi starter nye kurser i første halvdel af semestrene.

 

2 x ugentligt:
Mandag & onsdag: 17.30 – 19.45 eller tirsdag & torsdag: 17.30 – 19.45 (alle moduler).

Dansk for skandinaver:
Torsdag: 18.30 – 20 + 3 lektioner online (modul 3 & 4).

 

Pris:
Kurserne er gratis, hvis du er berettiget til danskuddannelse. Du skal dog betale et engangsdepositum på 2000 kr.

Regler for Danskuddannelse

Du skal gennemføre din danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder bl.a., at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse. Du skal som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 3½ år.

Læs mere om klippekortet her

Andre danskkurser på DTU

Vi tilbyder også intensive sommerkurser på DTU.

Du kan tilmelde dig her på hjemmesiden, før kurserne starter.

DTU vejledning

Har du spørgsmål til vores danskkurser på DTU, kan du besøge vores vejleder;

  • Lige uger: Mandage fra 14.15 – 17, Bygning 101, Det Internationale Kontor.
  • Ulige uger: Torsdage fra 14.15 – 17, Bygning 101, Det Internationale Kontor.

Åben fra medio januar til medio juni og medio august til medio december.

Kontakt