Praktikhold

For hvem?

Praktikhold er Speaks nyeste tilbud til kursister, der har svært ved at bestå modulerne på et almindeligt hold. Mange af disse kursister fungerer i en praktik på en arbejdsplads, og det kan vi udnytte til alles fordel.

Hvad er praktikhold?

Praktikhold er en kombination af teoretisk og praktisk danskundervisning, idet undervisningen foregår i både klasselokalet og på praktikstedet. Der tages udgangspunkt i den enkelte kursist og de specifikke vanskeligheder kursisten oplever med det danske sprog.

Hvordan?

En gang om ugen underviser vi på praktikstedet, og en gang om ugen underviser vi på en af vores Speak-afdelinger i Hellerup, Frederiksberg eller Lyngby. Dette giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen helt specifikt efter de behov for sproglig opkvalificering, den pågældende kursist har.

Fokuseret en-til-en indsats

Den tilknyttede lærer følger kursisten rundt på praktikstedet, og planlægger undervisningen udfra de oplevede sproglige vanskeligheder. Det kan også være kulturelle problemstillinger, der skal arbejdes med. Således arbejder vi både med det praktiske danske sprog, men også med dansk arbejdspladskultur og uskrevne regler.

Kom i gang

Praktikhold er et løbende tilbud og tilpasses den enkelte kursist og praktiksted efter behov. Før start udarbejder vi en specifik plan i samarbejde med kommune, praktiksted og kursist. Ved afslutning af forløbet udarbejder vi en kort skriftlig evaluering.

Det praktiske

Sted:

50:50 på praktikstedet og på en af vores Speak-afdelinger (Hellerup, Frederiksberg, Lyngby)

 

Tid:

1 x ugentligt på Speak & 1 x ugentligt på praktikstedet, begge dage 1½ time

 

Pris:

955 kr. i startgebyr, og herefter 1.115 kr. pr. uge (inkl. moms)

Kontakt

Vil du vide mere om vores praktikhold, er du velkommen til at kontakte: