Specialhold

For hvem?

Speak tilbyder særligt tilrettelagt danskundervisning for udlændinge, der af såvel fysiske som psykiske årsager ikke kan følge den almindelige danskundervisning.

Hvad er specialhold?

Specialhold er mindre hold på max 6 kursister, hvor undervisningsforløbene er individuelt tilpassede. Specialhold varetages af lærere med mangeårig ekspertise i at undervise traumatiserede voksne. I undervisningen bliver der taget særlige hensyn til den enkeltes forudsætninger, individuelle indlæringsstrategier og vanskeligheder med hukommelse og udtrætning. Således tilpasses indholdet kursisternes ressourcer og potentiale hver eneste mødegang.

Danskuddannelse 1, 2 & 3

Undervisningen på specialhold foregår efter bekendtgørelsen om danskuddannelse til voksne udlændinge, og vi tilbyder alle 3 danskuddannelser og moduler. Deltagerne skal løbende kunne bestå modultests. Hvor det er muligt, overføres kursister fra specialhold til almindelige hold. Vi tilstræber ligeledes, at kursisterne afslutter deres danskuddannelse med en prøve i dansk.

Kriterier for start på specialhold

  • Deltagerne er diagnosticerede, eller i et afklarende forløb, inden start på et specialhold
  • Deltagerne vurderes egnede til specialhold ved en samtale/test på sprogcenteret
  • Der skal foreligge en aftale mellem kommunen og Speak

Det praktiske

Sted:

Speak Hellerup

 

Tid:

Eftermiddag, 6-9 lektioner / ugen, aftales individuelt

 

Pris:

Almindelig modultakst, inkl. deltagelse i afsluttende prøve.

Kontakt

Tilmelding

Der er løbende optag på specialhold.
Kontakt en af nedenstående sprogkonsulenter for at booke tid til en visitation.