FVU på virksomheden

Har du en eller flere danske eller udenlandske ansatte/kolleger, som har brug for en opkvalificering i dansk, matematik, engelsk eller digitale færdigheder?

 

Kontakt FVU-konsulent Anne Marie Ladefoged på ala@speakspeak.dk for at høre mere om FVU hold på virksomheden. Du kan også få besøg af en konsulent på virksomheden.

Hvad er FVU på virksomheden?

FVU står for forberedende voksenundervisning. FVU på virksomheden er et gratis kursustilbud til danske eller udenlandske ansatte, der har brug for en opkvalificering i dansk, matematik på dansk, engelsk eller digitale kompetencer.

Vi tilbyder:

  • FVU Dansk
  • FVU Matematik
  • FVU Engelsk
  • FVU Digital

Alle FVU uddannelserne er opdelt i trin på 40-60 lektioner. Hvert trin kan afsluttes med en officiel trinprøve. Prøven er ikke obligatorisk.

Tilpasset, brancheorienteret undervisning

FVU på virksomheden tilrettelægges ud fra virksomhedens specifikke behov. Ved at inddrage virkelige tekster, manualer, arbejdsgange og flere eksempler fra arbejdspladsen kan undervisningen således være et værktøj til at løse helt konkrete vanskeligheder.

FVU undervisningen varetages af erfarne, kvalificerede undervisere, som alle har taget FVU-uddannelsen og uddannelse i dansk som andetsprog for voksne.

FVU på virksomheden kan være med til at fastholde medarbejdere, da et løft i sproglige eller tekniske kompetencer er et vigtigt parameter for netop dette.

FVU Dansk

FVU Dansk er for dem, der ønsker at blive bedre til at skrive og læse på dansk.

Det kan fx være ansatte der har svært ved at formulere arbejdsmails, har besvær med grammatik og stavning eller brug for hjælp til læsning / skrivning af faglige eller akademiske tekster.

FVU Dansk består af 5 trin: Start, 1, 2, 3 & 4.

FVU matematik

FVU Matematik er for dem, der ønsker at blive bedre til at takle situationer, hvor der er tal involveret.

Det kan fx være medarbejdere, der skal læse manualer, tyde figurer, udfylde skemaer, udregne priser el. lign.

FVU matematik består af 2 trin: 1 & 2.

FVU Engelsk

På FVU Engelsk bliver man bedre til at tale og forstå engelsk. På de højere niveauer arbejdes der også med læsning og skrivning.

Det kan fx være ansatte, der skal kunne læse instruktioner på engelsk, orientere sig på internationale hjemmesider eller kommunikere på tværs af grænser.

FVU Engelsk består af 4 trin: 1, 2, 3 & 4.

FVU Digital

FVU Digital er for dem, der har brug for at få styrket deres digitale færdigheder på et stadigt stigende digitalt arbejdsmarked.

Det kan fx være ansatte, der har brug for praktisk erfaring med smartphones og computere eller brug for indføring i digitale programmer, apps, intranet eller digitale selvbetjeninger.

FVU Digital består af 3 trin: 1, 2 & 3.

Screening af medarbejdere

Vi screener alle potentielle kursusdeltagere før start og indplacering på trin. Hvis der er tale om et større antal medarbejdere, tilbyder vi at komme ud på virksomheden og afklare de enkelte deltageres danskniveau hos jer.

Det praktiske

Sted:

På virksomheden ved minimum 10 deltagere, eller på vores afdeling i enten Hellerup, Lyngby eller på Frederiksberg.

 

Tid:

Aften, weekend, i arbejdstiden, eller efter aftale.

Vi tilbyder også 100% online undervisning på alle trin.

 

Omfang:

40-60 lektioner fordelt på fx 3-6 ugentlige lektioner, eller efter aftale.

 

Pris:

Kurserne og materialerne er gratis.

Hvis undervisningen foregår i arbejdstiden, kan virksomheden søge om SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) for løntabsgodtgørelse – vi hjælper jer gerne med den praktiske ansøgning.

Kontakt

Tilmelding

Vi starter nye kurser op løbende efter behov.

Kontakt FVU-konsulent Anne Marie Ladefoged på ala@speakspeak.dk hvis du ønsker at booke en tid til screening af en eller flere medarbejdere.

Mere information

Læs mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside