FVU trinprøver

Hvad er en FVU trinprøve?

Du kan vælge at afslutte dit FVU kursus med en FVU trinprøve. Du kan bruge FVU læsning trin 2 og 3 til at søge om permanent opholdstilladelse i Danmark og læsning trin 4 til at søge om dansk statsborgerskab. Du kan desuden bruge læsning trin 4, hvis du også har matematik trin 2, til at søge ind på en erhvervsuddannelse.

Tilmelding

  • Kursusdeltagere: du tilmelder dig hos din lærer. Det er gratis at gå op til prøven.
  • Selvstuderende: du kan deltage i en prøve som selvstuderende, hvis du kan fremvise et bevis for bestået forudgående trin, eller hvis du er blevet screenet til prøvetrinnet. Kontakt afdelingschef Anette Mogensen: am@speakspeak.dk

Hvor og hvornår afholdes der FVU trinprøver?

Vi afholder FVU trinprøve 1, 2, 3 & 4 i marts, juni, oktober og december måned.

Vi afholder FVU trinprøve i matematik i juni og december måned.

Prøverne bliver afholdt på Speak Hellerup.

Hvad består trinprøverne af?

Hver enkelt trinprøve består af forskellige opgaver.

Vi har lavet 4 videoer – en for hvert trin – hvor vi gennemgår de forskellige opgavetyper i prøverne.

Du kan se videoerne for de forskellige trin her:

Legitimation

For at deltage i en FVU trinprøve skal du forevise gyldig billedlegitimation.

Link til vejledning om legitimation.

Hvordan får jeg mit prøvebevis?

Hvis du deltager i en trinprøve og består prøven, modtager du dit prøvebevis i e-boks. Det er VUC Lyngby, der udsteder og sender beviset.

Kontakt

Vil du vide mere om FVU trinprøver, kan du kontakte:

Mere information

Læs mere om FVU trinprøver på Undervisningsministeriets hjemmeside

Link til Uddannelsesguiden og Studievalg