Ungehold

Vil du vide mere om vores ungehold?

Kontakt ungekoordinator Malene Schmidt Burchardt på: msu@speakspeak.dk eller tlf. tlf. 4021 4529

For hvem?

På Speak har vi særlige hold for unge flygtninge og indvandrere mellem 16 og 25 år. Her arbejder vi ikke kun med dansk som andetsprog, men også med matematik og kultur- og samfundsforståelse. Vores ungehold er rummelige, fleksible forløb med faste rammer og en plan for fremtiden.

Hvad kan ungeklasserne?

Vores ungehold er et skridt på vejen til det næste. Det er et helhedsorienteret undervisningstilbud i tæt samarbejde med bosteder, kontaktpersoner, UU og andre omsorgspersoner i den unges liv. Ungeklasserne er:

  • Udvikling og afklaring af personlige ressourcer
  • Et rummeligt forløb med struktur og regelmæssighed
  • Et forløb, hvor vi stiller faglige såvel som sociale krav i trygge rammer
  • Brug af elektronisk undervisningsportal, som gør de unge fortrolige med en digitaliseret hverdag
  • Undervisning, der tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer
  • Et tilbud, der forbereder til en dagligdag i en skole eller på en arbejdsplads

Danskuddannelse 1, 2 & 3

Vi tilbyder undervisning på alle 3 Danskuddannelser. Danskuddannelserne er opdelt i moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest (se model).

Danskuddannelserne afsluttes med en Prøve i Dansk 1, 2 eller 3.

Det praktiske

Sted:

Speak Hellerup

 

Tid:

Undervisningen foregår 4 dage om ugen, op til 12 lektioner i alt.

 

Pris:

Almindelig modultakst + 240 kr./ugen, inkl. deltagelse i afsluttende prøve.

Kontakt

Kontakt Malene for mere information.
Kontakt Lilian for tilmelding.

Tilmelding

Der er løbende optag på holdet.

Kontakt sprogkonsulent Lilian Olsen på lil@speakspeak.dk for at bestille tid til en visitation til et ungehold.