Klippekortet ophæves

Klippekortet ophæves pr 1. juli 2022

Det betyder, at du som selvforsørgende kursist ikke længere skal gennemføre modulerne indenfor rammerne af et klippekort. I stedet skal modulerne gennemføres indenfor rammerne af depositumsfristerne. Bliver de ikke det, skal depositum indbetales påny.

Du har stadig ret til danskuddannelse i op til 5 år.

Lovændringen har betydning for de kursister, der ikke har opbrugt deres klippekort pr 1. juli 2022.

De kursister, der har opbrugt deres klippekort pr. 1. juli 2022, vil ikke få tilbudt yderligere danskundervisning.