FVU Læsning trin 4

For hvem?

FVU er et gratis supplement til danskundervisning for dig, der gerne vil blive bedre til at læse, stave og skrive. FVU-kurserne er tilrettelagt for at hjælpe dig til at klare dig bedre på dit arbejde, på din uddannelse og i dagligdagen.

FVU er for alle over 18 år med et cpr-nummer, der ønsker at blive bedre til at læse og skrive dansk.

Hvad er FVU Læsning trin 4?

På FVU-læsning, trin 4 læser vi akademiske og faglige tekster, som forbereder dig til job eller uddannelse. Du lærer at læse fagbøger, og du skal bl.a. udarbejde en længere skriftlig opgave. Trin 4 er det højeste trin i FVU-systemet.

Du får udvidet dit ordforråd ved at arbejde med de fagord, der er særlige inden for dit arbejdsområde, og vi har fokus på, at du staver korrekt – også fremmedord.

Du skal læse fagtekster, som er relevante i din uddannelse, og du lærer at skrive tekster med et fagligt indhold og benytte figurer og tabeller i dine opgaver. Desuden arbejder vi med at skabe sammenhæng i de tekster, du skriver.

Optagelseskrav til FVU

Du kan starte på FVU-læsning, trin 4, når du har bestået;

Eller er blevet testet til trin 4 hos FVU-vejlederen.

Trinprøve

Du kan afslutte trin 4 med en officiel trinprøve. Består du prøven, får du et prøvebevis.

Det praktiske

Sted:
Du kan gå til FVU-læsning, trin 4 på:
Speak Hellerup

 

Tid:
Undervisning 1 gang ugentligt,
Mandag: 18.30-21.00

 

Pris:
Kurset er gratis.

FVU vejledning

Vil du vide mere om FVU, kan du møde op – eller ringe – i FVU-vejlederens træffetid.

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til en screening hos en FVU vejleder.

Mere information

Læs mere om FVU-læsning, trin 4 på Uddannelsesguiden

Læs mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside.