FVU på virksomheden

Har du en eller flere danske eller udenlandske ansatte/kolleger, som har brug for en opkvalificering i læse- og skrivefærdigheder på dansk?

 

Kontakt FVU-konsulent Anne Marie Ladefoged på ala@speakspeak.dk for at høre mere om FVU hold på virksomheden. Du kan også få besøg af en konsulent på virksomheden.

Hvad er FVU på virksomheden?

FVU står for forberedende voksenundervisning. FVU på virksomheden er et kursustilbud til danske eller udenlandske ansatte, der har udfordringer med at læse, skrive eller regne på dansk. Det kan fx være vanskeligheder med at formulere arbejdsmails, besvær med at læse en manual, tyde en figur el. lign.

Tilpasset undervisning

FVU på virksomheden tilrettelægges ud fra virksomhedens specifikke behov. Ved at inddrage virkelige tekster, manualer eller andre eksempler fra arbejdspladsen kan undervisningen således være et værktøj til at løse helt konkrete vanskeligheder.

FVU læsning og FVU matematik

Vi tilbyder FVU læsning og FVU matematik. FVU læsning er for dem, der ønsker at blive bedre til at skrive og læse på dansk. FVU matematik er for dem, der ønsker at blive bedre til at regne på dansk.

FVU trin (niveauer)

FVU uddannelserne er opdelt i trin på 40-60 lektioner. Hvert trin kan afsluttes med en officiel trinprøve. Prøven er ikke obligatorisk.

FVU læsning består af 5 trin: Start, 1, 2, 3 og 4. FVU matematik består af 2 trin: 1 og 2.

Hvem underviser?

FVU undervisningen varetages af erfarne, kvalificerede undervisere, som alle har taget FVU-uddannelsen og uddannelse i dansk som andetsprog for voksne.

Screening af medarbejdere

Vi screener alle potentielle kursusdeltagere før start og indplacering på trin. Hvis der er tale om et større antal medarbejdere, tilbyder vi at komme ud på virksomheden og afklare de enkelte deltageres danskniveau hos jer.

Det praktiske

Sted:

På virksomheden, eller på vores afdeling i enten Hellerup eller Lyngby.

 

Tid:

Aften, weekend, i arbejdstiden, eller efter aftale.

 

Omfang:

40-60 lektioner fordelt på fx 3-6 ugentlige lektioner, eller efter aftale.

 

Pris:

Kurserne og materialerne er gratis.

Hvis undervisningen foregår i arbejdstiden, kan virksomheden søge om SVU (Statens voksenuddannelsesstøtte) for løntabsgodtgørelse – vi hjælper jer gerne med den praktiske ansøgning.

Kontakt

Tilmelding

Vi starter nye kurser op løbende efter behov.

Kontakt FVU-konsulent Anne Marie Ladefoged på ala@speakspeak.dk hvis du ønsker at booke en tid til screening af en eller flere medarbejdere.

Mere information

Læs mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside