Online

For hvem?

Speak tilbyder danskundervisning online for dig, som gerne vil benytte dig af friheden til selv at tilrettelægge dit danskkursus.

Danskkurser online er for alle udlændinge over 18 år med et cpr-nummer med ret til danskuddannelse.

Hvad er danskundervisning online?

Danskundervisning online er et tilbud til dig, som har brug for et fleksibelt og intensivt danskkursus. Hvis du ønsker at lære dansk hurtigt og effektivt, men pga. skiftende arbejdstider eller rejser ikke kan følge et almindeligt hold, kan du vælge et af Speaks online danskkurser.

Online danskkurser har samme omfang og varighed som intensiv holdundervisning.

Danskuddannelse 2 & 3

Vi tilbyder online danskundervisning på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3. Kurserne er opdelt i danskuddannelser og moduler og hvert modul afsluttes med en test.

Se illustration af Danskuddannelse her

Hvilke hold kan du vælge?

LearnIT Skype – et 100% online kursus
Du skyper med din lærer hver uge, hvor du træner dit mundtlige sprog og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 1 – 5.

 

LearnIT Blended Lyngby
Du går til undervisning en gang om ugen og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 1.

 

LearnIT Blended Frederiksberg
Du går til undervisning en gang om ugen og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 1 – 6.

 

LearnIT Blended Hellerup DU3
Du går til undervisning hver anden lørdag og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 2 – 5.

 

LearnIT Blended Hellerup DU2
Du går til undervisning hver lørdag og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 2, modul 1 – 6.

Prøve i Dansk

Du kan afslutte kurset med at tage en officiel prøve i dansk. Læs mere om prøverne og hvad de giver mulighed for her.

Det praktiske

Sted:
LearnIT blended Lyngby foregår på Speak Lyngby
LearnIT Blended Frederiksberg foregår på Speak Frederiksberg.
LearnIT Blended Hellerup foregår på Speak Hellerup.

 

Tid:
LearnIT Blended Frederiksberg – tirsdag eller onsdag fra 17.30 til 20.30
LearnIT Blended Hellerup – lørdage fra 9.30 til 12.00

 

Pris:
Er du selvforsørger med ret til danskuddannelse, koster kurserne 2000 kr. pr. modul + et engangsdepositum på 1250 kr.
Har du ikke ret til danskuddannelse, koster kurserne 116 kr. per lektion (6 lektioner/ugen).
Prisen inkluderer deltagelse i den afsluttende danskprøve på det afsluttende modul.

Regler for Danskuddannelse

Du skal gennemføre din danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder bl.a., at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse:

– Hvis du er selvforsørger, skal du som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 3½ år.

Læs mere om klippekortet her

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til et interview hos en sprogkonsulent.