Danskundervisning online og blended

For hvem?

Speak tilbyder online og blended danskundervisning for dig, som gerne vil benytte dig af friheden til selv at tilrettelægge dit danskkursus.

Online og blended danskundervisning er for alle udlændinge over 18 år med et cpr-nummer med ret til danskuddannelse.

Hvad er online og blended danskundervisning?

Online og blended danskundervisning er et tilbud til dig, som har brug for et fleksibelt men samtidig intensivt danskkursus. Vi har både rene online danskkurser, hvor al undervisning foregår via Skype, og blended undervisning, som er en kombination af online og klasseundervisning.

Både online og blended danskundervisning har samme omfang og varighed som intensiv holdundervisning.

Danskuddannelse 3

Vi tilbyder online og blended danskundervisning på Danskuddannelse 3. Kurserne er opdelt i moduler og hvert modul afsluttes med en test.

Se illustration af Danskuddannelse her

Hvilke hold kan du vælge?

LearnIT Skype – et 100% online kursus
Du skyper med din lærer hver uge, hvor du træner dit mundtlige sprog og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 1 – 5.

 

LearnIT Blended Frederiksberg & Lyngby
Du går til undervisning én aften om ugen og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 1 – 6.

 

LearnIT Blended Lørdag
Du går til undervisning hver anden lørdag på Speak Hellerup og løser og afleverer opgaver online.
Kurset er for kursister på Danskuddannelse 3, modul 2, 3 & 4

Prøve i Dansk

Du kan afslutte kurset med at tage en officiel prøve i dansk. Læs mere om prøverne og hvad de giver mulighed for her.

Det praktiske

Sted:

 

Tid:

  • LearnIT Blended Frederiksberg – én aften om ugen fra 17.30 til 20.00 + online.
  • LearnIT Blended Lyngby – én aften om ugen fra 18.30 – 21.00 + online.
  • LearnIT Blended Lørdag – hver 2. lørdag fra 9.30 til 12.00 + online.

 

Pris:

  • Kurserne er gratis, hvis du har et cpr-nummer og ret til danskuddannelse. Du skal dog betale et engangsdepositum på 2.000 kr., hvis du er selvforsørger.
  • Har du ikke ret til danskuddannelse, koster kurserne 119 kr. per lektion (45 min.).
  • Prisen inkluderer deltagelse i den afsluttende danskprøve på det afsluttende modul.

Regler for Danskuddannelse

Du skal gennemføre din danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder bl.a., at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse:

– Hvis du er selvforsørger, skal du som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 3½ år.

Læs mere om klippekortet her

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til et interview hos en sprogkonsulent.