Danskkurser for læger

For hvem?

Speak tilbyder særlig tilrettelagt danskundervisning for udenlandske læger, som ønsker autorisation til selvstændigt virke i Danmark eller som allerede har opnået denne autorisation, men som ønsker sproglig træning rettet mod en bestemt afdeling eller et bestemt speciale.

Hvilke hold kan du vælge?

Lægedansk på Gentofte Hospital

Kurset veksler mellem danskundervisning, praktik på hospitalsafdelinger og teoretisk undervisning i lægefaglige discipliner.
Vi tilrettelægger undervisningen, så vi både har fokus på alment dansk, lægefagligt dansk og patientdansk. Undervisningen indeholder også en indføring i danske lægefaglige forhold.
Underviserne er dels lærere fra Speak, dels danske læger og repræsentanter for sundhedssektoren. Du starter på modul 3.4 eller 3.5. (se model) Kurset er et fuldtidskursus og foregår på Gentofte Hospital.

 

Lægedansk online
Et skype/online tilbud til dig, som er læge og skal have en PD3, men ikke kan følge lægedanskkurset på Gentofte Hospital. Vi tilrettelægger undervisningen, så vi både har fokus på de sproglige behov i relation til en evt. ansættelse på en bestemt afdeling, og på at du opnår de krævede karakterer for at kunne deltage i de medicinske fagprøver. Du skyper en gang ugentligt med din lærer. Herudover har du 5 lektioner ugentligt online, hvor du løser og afleverer opgaver.

 

Lægedansk PD3
Hvis du ønsker at forbedre dit PD3-resultat, tilbyder vi målrettet eneundervisning. Du aftaler hvilke discipliner, du har behov for at fokusere på og sammen med læreren laver I et individuelt program. Vi tilbyder også kurset som online undervisning. Kurset afsluttes med Prøve i Dansk 3.

 

Lægedansk OSCE
Kurset forbereder dig på OSCE og den medicinske fagprøve.

Det praktiske

Lægedansk foregår på Gentofte Hospital, Ledreborg Alle opgang 20B i Hellerup.

 

Tid:
Modul 4: mandag kl. 9 – 15.15, tirsdag kl. 9 – 12.15, onsdag kl. 9 – 14.30.
Modul 5: onsdag kl. 10.45 – 14.30, torsdag kl. 9 – 15.15, fredag kl. 9 – 15.15.
Herudover praktik.

 

Pris:
Lægedansk på Gentofte Hospital
Kurset koster 2000 kr. per modul + et engangsdepositum på 1250 kr., hvis du har cpr-nummer, og er berettiget til danskuddannelse.
Kurset koster 116 kr. per lektion, hvis du ikke er berettiget til danskuddannelse.
Priserne inkluderer deltagelse i Prøve i dansk 3.
For at deltage i kurset skal du eller din kommune desuden betale 890 kr. pr uge.

 

Lægedansk online:
Kurset koster 2000 kr. per modul + et engangsdepositum på 1250 kr., hvis du har cpr-nummer, og er berettiget til danskuddannelse.
Kurset koster 116 kr. per lektion, hvis du ikke er berettiget til danskuddannelse.
Priserne inkluderer deltagelse i Prøve i dansk 3.

 

Lægedansk PD3:
Kontakt os for at høre nærmere.

 

Lægedansk OSCE:
Pris på vej…

Regler for danskuddannelse

Du skal gennemføre din danskuddannelse inden for rammerne af et klippekort. Det betyder, at du har en begrænset periode til at gennemføre de enkelte moduler og din danskuddannelse.

  • Hvis du er selvforsørger, skal du som udgangspunkt gennemføre danskuddannelsen inden for 3½ år
  • Hvis du er henvist efter integrationsloven, skal du som udgangspunkt gennemføre din danskuddannelse inden for 5 år.

Læs mere om klippekortet her

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til et interview hos en af vores sprogkonsulenter.