Speak Medical / Lægedansk

For hvem?

Speak tilbyder særlig tilrettelagt danskundervisning for udenlandske læger, tandlæger og sygeplejersker, som ønsker autorisation til selvstændigt virke i Danmark. Kurserne tilbydes på Danskuddannelse 3, modul 4 & 5.

Vi tilbyder også kliniske kurser og/eller eneundervisning til sundhedsfaglige, som allerede har opnået autorisation, men som ønsker sproglig træning rettet mod en bestemt afdeling eller et bestemt speciale.

1. Speak Medical / Lægedansk på Gentofte Hospital

Kurset bliver afholdt på Gentofte Hospital. Vi tilbyder modul 3.4 & 3.5.

 

Mål:

Undervisningen på både 3.4 & 3.5 indeholder flere lektioner end et almindeligt daghold. Vi arbejder henimod Prøve i Dansk 3 (PD3), så du får mulighed for at opnå de karakterer, der kræves for at kunne tilmelde sig de medicinske fagprøver og på sigt søge dansk autorisation. Det vil sige, at vi arbejder på, at du består PD3 med karaktererne 7, 7, 10, som er de nødvendige karakterer, for at kunne tilmelde sig de medicinske fagprøver.

Se autorisationsreglerne her.

 

Indhold:

Undervisningen indeholder som udgangspunkt de samme elementer som den almindelige danskundervisning, men der er også fokus på de områder, som er vigtige, når du skal arbejde som læge, tandlæge eller sygeplejerske i Danmark. Det er fx ordforråd om kroppen og sygdomme, god udtale, kommunikation med patienter og kolleger samt viden om det danske sundhedssystem.

Herudover vil du blive undervist af danske læger, hvor du kan øve dig i at gennemføre simulerede samtaler med patienter med udgangspunkt i konkrete cases.

Alle deltagere på kurset er læger, tandlæger eller sygeplejersker, så der er god basis for at opbygge netværk.

 

Udover den almindelige danskundervisning indeholder undervisningen ugentlige kliniske foredrag, der er en træning i lytte-forståelse og en indføring i den medicinske terminologi på dansk samt en træning i at diskutere autentiske/relevante cases på dansk. Således er disse foredrag både et supplement til danskundervisningen, men også en form for forberedelse til de medicinske fagprøver.

 

Øvrige tilbud:

Se længere nede under Kliniske kurser.

Det praktiske

Sted:

Tid:

 • Modul 3.4: torsdage 9 – 15.15 (inkl. det kliniske foredrag) & fredage 9 – 12
 • Modul 3.5: torsdage 9 – 15.15 (inkl. det kliniske foredrag) & fredage 9 – 14.15
  Herudover hjælp til at søge praktik.

Pris:

 • Kurset er gratis, hvis du har en almindelig henvisning til danskuddannelse fra din kommune. Du skal dog betale et depositum på 2.000 kr. (læs mere om depositum her). Øvrige kliniske kurser kan være selvfinansierede, eller du kan søge om en specifik henvisning til Speak Medical i din kommune.
 • Hvis du ikke har en henvisning til danskuddannelse, koster kurset 136 kr. per lektion (45 min.) + ekstra for evt. tilvalg.
 • Alle priser inkluderer deltagelse i Prøve i Dansk 3.

2. Speak Medical E-class

Kurset bliver afholdt 100% online. Vi tilbyder modul 3.5.

 

Online danskundervisning er for dig, der har lyst og disciplin til at arbejde med opgaver på vores online platform. For at deltage i Speak e-class, skal du have adgang til stabilt internet og en pc/Mac og gerne et headset. Herudover forventer vi, at du deltager aktivt hver uge.

 

Mål: 

Vi arbejder henimod Prøve i Dansk 3 (PD3), så du får mulighed for at opnå de karakterer, der kræves for at kunne tilmelde sig de medicinske fagprøver og på sigt søge dansk autorisation. Det vil sige, at vi arbejder på, at du består PD3 med karaktererne 7, 7, 10, som er de nødvendige karakterer, for at kunne tilmelde sig de medicinske fagprøver. Se autorisationsreglerne her.

 

Indhold: 

Emnerne er dels rettet mod PD3 og dels en indføring i det danske sundhedsvæsen. Du får den viden, som du forventes at have, når du kommer ud på en arbejdsplads i sundhedsvæsenet. Du får bl.a. kendskab til opbygningen af det danske sundhedsvæsen, de forskellige faggrupper, de basale patientrettigheder og aktuelle emner i den sundhedspolitiske debat.

 

Udover Speak Medical/Lægedansk online kan du tilkøbe kliniske foredrag om torsdagen, OSCE-forberedende kursus i hjertelungeredning eller kurser i håndtering af skader / suturkurser.

Se priser på de kurser, der kan tilkøbes længere nede på siden.

Det praktiske

Sted:

 • Online

Tid:

 • 1 online mødegang (3 lektioner) / ugen via Teams + online opgaver/selvstudium svarende til 3 lektioner
 • Kurset starter i uge 3, 2023 og varer til og med uge 22, 2023

Pris:

 • Kurset er gratis, hvis du har en almindelig henvisning til danskuddannelse fra din kommune. Du skal dog betale et depositum på 2.000 kr. + ekstra for evt. tilvalg (læs mere om depositum her).
 • Kurset koster 136 kr. per lektion, hvis du ikke har en henvisning til danskuddannelse + ekstra for evt. tilvalg.
 • Priserne inkluderer deltagelse i Prøve i Dansk 3.

Kliniske foredrag hver torsdag

Et supplement til danskundervisningen samt en forberedelse til de medicinske fagprøver.

Kliniske foredrag er oplæg/undervisning ved forskellige læger og af og til tandlæger eller sygeplejersker. Undervisningen tager generelt udgangspunkt i medicinske problemstillinger og sygdomme.

Hver torsdag er der en ny underviser. Det kan være en introlæge eller en speciallæge. Nogle læger er danske, andre er udenlandske læger, der selv har været igennem forløbet med at få autorisation til selvstændigt virke.

 

Kliniske kurser (håndtering af skader / suturkurser)

Kurset har fokus på de typiske skader, folk kommer med på skadestuen, og hvordan disse håndteres på KBU-niveau.

Håndtering af skader / suturkurser afholdes ved læge Qader Yousefi.

 

OSCE-forberedende kursus i hjertelungeredning - NB: ledige pladser i maj

Dette kursus er for dig, der nu eller senere skal til den mundtlige fagprøve (OSCE).

Kurset er et udvidet OSCE-forberedende kursus i hjerte-lunge redning med max 10 deltagere per gang. Kurset fokuserer på HLR både teoretisk og simuleret og du lærer at genkende rytmer og anvende AED.

Kurset afholdes ved læge Liva Christensen.

 

 • Sted: Gentofte Hospital, opgang 1
 • Tid: Lørdag d. 13/5 fra 10-14 (kursus 1) & lørdag d. 13/5 fra 14.30 – 18.30 (kursus 2). Kurserne er identiske
 • Pris: Gratis for kursister med henvisning til Speak Medical/Lægedansk. Pris ved tilkøb: 485 kr.

Kursus for sygeplejersker

Et kursus for dig der er sygeplejerske og går på Speak Medical eller på modul 3.4.

På kurset vil du lære mere om, hvordan det er at arbejde på en dansk hospitalsafdeling.

Vi vil gennemgå cases og tale om bl.a.;

 

 • inddragelsen af patienter
 • opgavefordelingen mellem læger og sygeplejersker
 • overgangen til primærsektoren ved udskrivelse af patienter

Kurset afholdes ved sygeplejerske Nadia R. Carlsen

 

3. Speak Medical/Lægedansk PD3

10+ lektioners eneundervisning online

Speak Medical/Lægedansk PD3 er et målrettet en-til-en kursus for dig, der ønsker at forbedre dit PD3-resultat. Kurset består af eneundervisning i de discipliner, du har behov for at fokusere på. Du er selv med til at sammensætte et individuelt program for undervisningen sammen med din lærer. Vi tilbyder kurset som online undervisning via Teams men med mulighed for at mødes fysisk.

Kurset afsluttes med Prøve i Dansk 3.

 

Læs mere om kurset her.

Kontakt

Tilmelding

Før du kan starte, skal du til et interview hos en af vores sprogkonsulenter. Hvis du allerede er kursist på skolen, skal du kontakte os for en særlig lægedansk-samtale.